Obchodní podmínky

 

Adresa e-shop provozovny: Wranglerstore.cz, Mírové náměstí 58, 263 01 Dobříš

Provozovatel: Ing.Adriana Brašničková, Bezručova 58, 263 01 Dobříš
IČO: 43804560 DIČ: CZ7055180693

Bankovní spojení: 19-7314900257/0100  Komerční banka a.s..
Variabilní symbol = číslo Vaší objednávky.

Kontakt: Pracovní doba e-shopu 9-16,30hodin, dotazy k objednávkám vám budou zodpovězeny v pracovní době e-shopu.

Telefon: +420 318 523 333, hovorné na toto číslo je účtováno dle tarifu vašeho operátora.

E-mail: info@wranglerstore.cz

Objednávka zboží

Tyto obchodní podmínky platí v internetovém obchodě Wranglerstore.cz, jehož provozovatelem je Ing.Adriana Brašničková. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Zákazník je o své objednávce informován automatickým e-mailem o přijetí objednávky, ihned po jejím uskutečnění, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky.

Ve výjimečných případech si prodávající vyhrazuje právo na neuzavření kupní smlouvy, jedná se zejména o tyto případy:
Vyprodání zboží v době mezi pravidelnými aktualizacemi skladových zásob na internetovém obchodě Wranglerstore.cz, nemožnost dodání zboží z důvodu jeho odcizení či poškození. Provozovatel si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu nebo obrázku výrobku uvedeném na e-shopu a to v kterékoli fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude zákazník informován telefonicky nebo emailem.

Upozornění prodejce: Odstíny barev fotografií produktů se mohou drobně lišit od barvy skutečného produktu vlivem nastavení monitorů jednotlivých návštěvníků, prodejce za tuto skutečnost neodpovídá.

Ceny produktů

V našem e-shopu dodržujeme doporučené maloobchodní ceny pro Českou republiku, maloobchodní ceny jsou aktualizovány 2 x ročně v době přechodu letní a zimní sezóny. Všechny ceny jsou smluvními a jsou vždy aktuální a platné v okamžiku odeslání objednávky, ceny jsou konečné včetně DPH.
Slevy - aktuální seznam naleznete v záložce Akce - akční ceny platí do vyprodání zásob, pokud není uvedeno jinak, slevy nelze sčítat.

Platební a dodací podmínky

ZPŮSOB PLATBY

Platbu je možné provést těmito způsoby:

1, platba na dobírku - zaplatíte při převzetí zboží, zboží odesíláme v pracovních dnech do 24hodin,

2, platba převodem předem na náš účet 19-7314900257/0100, po obdržení platby zboží odesíláme v pracovních dnech do 24hodin

3, platba v prodejně při převzetí - probíhá na pokladně, je možné platit v hotovosti nebo kartou.

4, online platba kartou - platba prostřednictvím platební brány GoPay

Způsoby dodání

1, Zásilkovna - Zásilkovna domů - balík bude doručen na Vámi uvedenou adresu v ČR nebo Výdejní místa Zásilkovna - lze vybrat  Vámi zvolené výdejní místo nebo Z-Box - O podání zásilky budete informováni sms, o doručení na cílové místo obdržíte Výzvu k vyzvednutí - více na zasilkovna.cz

2, Česká pošta - Balík do ruky - balík bude doručen na Vámi uvedenou adresu v ČR. Poštovné a balné činí 145Kč, u objednávek v celkové částce nad 2000Kč poštovné ani balné nebude účtováno. Česká pošta Vás informuje o doručování balíku prostřednictvím sms nebo emailem již v den podání (více na webu České pošty sp Avizování zásilek).V případě,že nebudete zastiženi, bude balík uložen na nejbližší poště, využijte služby opětovného doručení nebo balík vyzvedněte se zaslaným kódem rychleji. V případě nevyzvednutí je zásilka uložena na poště 7dní a poté je nám zaslána zpět. V případě opětovného zaslání nevyzvednutého balíku účtujeme poštovné v plné výši.

3, osobní převzetí v prodejně - o možnosti vyzvednutí budete informováni emailem nebo sms zprávou. Osobní odběr probíhá na naši prodejně Wranglerstore.cz, Mírové náměstí 58, 263 01 Dobříš, v pracovních dnech 9-16,30hodin, v sobotu 9-11,30hodin.U osobního odběru neúčtujeme ke zboží žádné další poplatky. Zboží pro vás bude rezervováno 4 kalendářní dny od oznámení o možnosti vyzvednutí. Lhůta začíná následující den po oznámení o možnosti vyzvednutí. Po uplynutí této lhůty bude zboží uvolněno zpět k dalšímu prodeji bez povinnosti informování o této skutečnosti, objednávka bude z naší strany zrušena. Potřebujete-li lhůtu pro odběr prodloužit, informujte nás na tel. čísle +420 318 523 333.

Ochrana osobních údajů

S vašimi osobními údaji bude nakládáno pouze způsobem odpovídajícím příslušným ustanovením zák. č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Potvrzením objednávky nebo registrací do e-shopu Wranglerstore.cz dáváte souhlas s tím, že údaje o vás budou zařazeny do databáze provozovatele. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno výše. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními bránami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. My jako zpracovatelé vidíme pouze informaci o transakci v podobě: zaplaceno / čeká se na potvrzení /platba neprovedena.

Reklamační podmínky / Shoda a rozpor s kupní smlouvou

Při vyřizování reklamací se prodávající řídí zákonem č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně spotřebitele). Zákazník má právo od dopravce (Česká pošta) nepřevzít zásilku, pokud je poškozený transportní obal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

Reklamované zboží zašlete na adresu Wranglerstore.cz, Mírové náměstí 58, 263 01 Dobříš nejlépe doporučeně. Doklad o zaslání si uchovejte pro kontrolu. Doba k vyřízení reklamace začíná běžet následující den po přijetí balíku od zákazníka. Ke zboží doporučujeme přiložit listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy např. doklad o prodeji, fakturu, aj. Zákazníkovi doporučujeme předložit reklamované zboží čisté, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Provozovatel je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem). Prodávající se zavazuje informovat zákazníka o příjmu reklamace nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba je 2 roky, pokud není na zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak. Záruční dobu nelze zaměňovat se životností výrobku, která může být kratší díky nesprávnému používání, ošetřování nebo zacházení s výrobkem. Při ošetřování dbejte pokynů výrobce.

Prodávající odpovídá zákazníkovi za to, že prodávaná věc je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované nebo na základě prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Vrácení zboží / odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Nárok vzniká i v případě, že je objednávka učiněna po internetu a zboží je následně osobně odebráno z kamenné prodejny.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží.

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupující od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě, kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

Do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží zašlete na adresu Wranglerstore.cz, Mírové náměstí 58, 263 01 Dobříš nejlépe doporučeně (preferujeme výdejní místo Zásilkovny - Dobříš, Mírové náměstí 70 CINK). Doklad o zaslání si uchovejte pro kontrolu. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Zboží,které vracíte zpět NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU, takto došlá zásilka nebude přijata.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

VZOROVÉ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY: 

Prodávající: Ing.Adriana Brašničková, Bezručova 58, 263 01 Dobříš, IČO: 43804560
provozovna: Wranglerstore.cz, Mírové náměstí 58, 263 01 Dobříš /na tuto adresu odesílám zboží zpět/

Kupující:

Jméno a příjmení*:
Adresa*:
Telefonní kontakt*:
Email*:
Číslo bankovního účtu*:

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy

Oznamuji vám, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží.

- číslo objednávky*:
- kód a název zboží /uvedeno na faktuře*:/

Datum:

Podpis kupujícího:

Výměna zboží

Pokud nejste se zbožím zakoupeným u nás spokojeni z důvodu nevyhovující velikosti, barvy apod., nemusíte odstupovat od smlouvy, ale můžete jednoduše zažádat o výměnu zboží za jiné zboží ve stejné nebo vyšší hodnotě. Na výměnu zboží se vztahuje stejná lhůta jako na odstoupení od smlouvy, tedy 14 dní. Zboží bude následně vyměněno do 14 pracovních dnů, popř. na základě domluvy dle dostupnosti požadovaného zboží.

Zboží bude přijato po vzájemné dohodě a po jeho zaslání (nebo po osobním doručení) na naši adresu Wranglerstore.cz, Mírové náměstí 58, 263 01 Dobříš. V případě využítí výměny zboží, vyžadujeme stejné nároky na vrácené zboží jako při odstoupení od smlouvy viz. Vrácení zboží.

Před odesláním zboží zpět na naši adresu doporučujeme informovat nás na tel.č.: +420 318 523 333, váš konkrétní požadavek napište na list papíru a přiložte do balíku.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou spotřebitelům k dispozici na adrese www.coi.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 5. 2023.